Інструкція для посади "Механік із суднових систем", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік із суднових систем" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань безпечної експлуатації суднових систем, організації суднової служби;
      - призначення та розташування насосів, трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем;
      - будову й дію суднових систем, правила експлуатації й технічні інструкції з їх ремонту;
      - слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднових систем та їх арматури;
      - будову й дію силових енергетичних установок і допоміжних механізмів;
      - основи електрообладнання суден і суднової автоматики;
      - основи теплотехніки та електротехніки;
      - аварійно-рятувальну справу;
      - основи економіки;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Механік із суднових систем призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік із суднових систем підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік із суднових систем керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік із суднових систем під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безаварійну роботу й стежить за справним технічним станом насосів, систем і пристроїв санітарної, технічної й питної води, трубопроводів і арматури гідравлічної частини лагу, охолодження гірокомпасу, стічних труб, калориферного опалення, механічної частини обладнання пральні, кип'ятильників, автоклавів та інших технічних засобів свого відання.

2.2. Веде встановлену технічну документацію.

2.3. Складає ремонтні відомості.

2.4. Усуває особисто або разом із судновими працівниками дефекти, які виявлено в роботі технічних засобів, що він обслуговує.

2.5. Контролює якість ремонтних робіт.

2.6. Складає заявки на матеріально-технічне постачання.

2.7. Веде облік змінних запасних частин та інструменту.

2.8. Може бути залученим до несення вахти згідно із судновим розкладом (за наявності диплома суднового механіка).

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік із суднових систем має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік із суднових систем має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік із суднових систем має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік із суднових систем має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік із суднових систем має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік із суднових систем має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік із суднових систем має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік із суднових систем має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік із суднових систем має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік із суднових систем несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік із суднових систем несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік із суднових систем несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік із суднових систем несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік із суднових систем несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік із суднових систем несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік із суднових систем несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.