Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Доглядач кладовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила відведення місць під поховання; санітарні норми копання могил; порядок ведення реєстраційних книг з поховань померлих; діючі прейскуранти цін на послуги; порядок оформлення нарядів на виконання робіт; порядок проведення ритуалу похорон; основи організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботами, пов'язаними з похованням. Визначає місця поховання. Перевіряє правильність оформлення документів і дає громадянам дозвіл на поховання та встановлення надмогильних споруд (за наявності відповідного дозволу завідувача кладовища). Веде в установленому порядку облік поховань. Контролює дотримання правил охорони праці.