Інструкція для посади "Доглядач кладовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Доглядач кладовища" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила відведення місць під поховання;
      - санітарні норми копання могил;
      - порядок ведення реєстраційних книг з поховань померлих;
      - діючі прейскуранти цін на послуги;
      - порядок оформлення нарядів на виконання робіт;
      - порядок проведення ритуалу похорон;
      - основи організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Доглядач кладовища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Доглядач кладовища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Доглядач кладовища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Доглядач кладовища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботами, пов'язаними з похованням.

2.2. Визначає місця поховання.

2.3. Перевіряє правильність оформлення документів і дає громадянам дозвіл на поховання та встановлення надмогильних споруд (за наявності відповідного дозволу завідувача кладовища).

2.4. Веде в установленому порядку облік поховань.

2.5. Контролює дотримання правил охорони праці.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Доглядач кладовища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Доглядач кладовища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Доглядач кладовища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Доглядач кладовища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Доглядач кладовища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Доглядач кладовища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Доглядач кладовища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Доглядач кладовища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Доглядач кладовища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Доглядач кладовища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Доглядач кладовища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Доглядач кладовища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Доглядач кладовища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Доглядач кладовища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Доглядач кладовища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Доглядач кладовища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.