Інструкція для посади "Доглядач вогнів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Доглядач вогнів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - навігаційно-гідрографічні та гідрометеорологічні властивості й навігаційне обладнання району, що обслуговується судном;
      - типи та марки світлооптичної апаратури;
      - правила будови та безпечної експлуатації посудин, що знаходяться під тиском;
      - правила користування вимірювальними приладами;
      - правила розбивки та маркування промірного троса;
      - правила подавання та приймання звукових та зорових сигналів;
      - елементарні знання з електротехніки;
      - правила керування весловим та моторним човном;
      - способи навантаження, розвантаження та вкладання вантажів, що потребують обережності;
      - прийоми виконання слюсарних, теслярських та такелажних робіт.

1.4. Доглядач вогнів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Доглядач вогнів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Доглядач вогнів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Доглядач вогнів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу плавучих засобів навігаційного огородження, які обслуговує.

2.2. Контролює справне горіння вогнів та правильність позиції світлооптичного ліхтаря.

2.3. Проводить заміну ацетиленових балонів та акумуляторів, електроламп та газосвітильних трубок, що перегоріли.

2.4. Здійснює догляд за світлооптичною апаратурою.

2.5. Проводить якісний монтаж, озброєння та встановлення плавучих знаків засобів навігаційного огородження на штатні місця, а також їх своєчасну сезонну заміну й консервування в осінній період.

2.6. Бере участь у поставленні та зніманні буїв, знаків та інших засобів навігаційного огородження.

2.7. Вимірює глибини лотом та іншим способом.

2.8. Стежить за справною роботою вентиляції й утриманням у чистоті приміщень для зберігання ацетиленових балонів та світлооптичної апаратури.

2.9. Виконує необхідні вантажно-розвантажувальні роботи на березі та на плавзасобах.

2.10. Забезпечує керування весловим і моторним човном під час перевезення людей.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Доглядач вогнів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Доглядач вогнів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Доглядач вогнів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Доглядач вогнів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Доглядач вогнів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Доглядач вогнів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Доглядач вогнів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Доглядач вогнів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Доглядач вогнів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Доглядач вогнів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Доглядач вогнів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Доглядач вогнів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Доглядач вогнів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Доглядач вогнів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Доглядач вогнів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Доглядач вогнів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.