Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Електромонтер контактної мережі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 4 розряду - не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння V групи з електробезпеки.

Знає та застосовує у діяльності: технічні норми з експлуатаційного обслуговування пристроїв контактної мережі; схеми основного та аварійного живлення та секціювання контактної мережі; тяговий рейковий ланцюг; причини пошкоджень, несправностей контактної мережі та способи запобігання їм; методи поздовжнього та поперечного регулювання контактної мережі; умови роботи струмоприймача; будову перемикальних шаф; допустимі навантаження на опори; принцип дії розвідних пристроїв на мостах; правила ведення звітності про виконані роботи; будову і схему апаратури дистанційного керування на мережах і підстанціях; правила читання креслень і схем контактної мережі; норми витрачання вибухових речовин; правила зберігання, транспортування та знищення вибухових речовин; правила безпечного виконання робіт із зніманням напруги та накладанням заземлення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Монтує і демонтує обладнання контактної мережі трамвайних і тролейбусних ліній з розбивкою за кресленням та ескізом кривих частин та вузлів. Ревізує і ремонтує всі пристрої контактної мережі високовольтних ліній, підвішених на опорах контактної мережі. Виконує поздовжнє і поперечне регулювання контактної мережі. Підсилює існуючі пристрої контактної мережі. Регулює натяг фіксуючих тросів гнучких поперечин. Регулює розвідні пристрої на мостах, налагоджує, регулює апаратуру дистанційного керування. Перевіряє струмознімання.

Приклади робіт
Розкочування та монтаж контактних проводів і несучих тросів. Замірювання струму на перемикачах пунктів групування. Монтаж, заміна тросів середнього анкерування та еластичних струн без знімання напруги з контактної мережі. Замірювання висоти підвісок, зигзагів, викосів. Заміна фіксаторів без знімання напруги з контактної мережі. Огляд захисту станції стикування.