Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову різних градуювальних радіопристроїв дозиметричних приладів та способи керування ними; методи і способи градуювання та фотоградуювання; будову, принцип роботи фотоградуювальної апаратури та керування нею; електро- і радіотехніку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Градуює і фотоградуює на автоматах та фотоградуювальних установках особливо складні, дослідні та експериментальні радіопристрої і прилади з різними ступенями точності і на різних діапазонах із застосуванням електровимірювальних приладів (кварцові калібратори, високоомні телефони тощо). Градуює складні дозиметричні прилади за всіма видами випромінювань за заданими інтервалами шкал з різними діапазонами. Настроює оптичний вузол фотоградуювальної установки. Виявляє причини несправностей у фотоградуювальних установках і ремонтує їх.

Приклади робіт
Мікрошкали для високочастотних генераторів - градуювання через 1 Гц. Мікрошкали приймача гетеродина - градуювання через 10 Гц. Передавачі - градуювання. Прилади дозиметричні, які мають більше 5 датчиків - градуювання шкал. Рентгенометри до 500 рентген/годину - градуювання шкал. Шкали - градуювання з точністю не менше 2 х 10.