Інструкція для посади "Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різних градуювальних радіопристроїв дозиметричних приладів та способи керування ними;
      - методи і способи градуювання та фотоградуювання;
      - будову, принцип роботи фотоградуювальної апаратури та керування нею;
      - електро- і радіотехніку.

1.4. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Градуює і фотоградуює на автоматах та фотоградуювальних установках особливо складні, дослідні та експериментальні радіопристрої і прилади з різними ступенями точності і на різних діапазонах із застосуванням електровимірювальних приладів (кварцові калібратори, високоомні телефони тощо).

2.2. Градуює складні дозиметричні прилади за всіма видами випромінювань за заданими інтервалами шкал з різними діапазонами.

2.3. Настроює оптичний вузол фотоградуювальної установки.

2.4. Виявляє причини несправностей у фотоградуювальних установках і ремонтує їх.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Градуювальник радіоапаратури 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Мікрошкали для високочастотних генераторів - градуювання через 1 Гц.

5.2. Мікрошкали приймача гетеродина - градуювання через 10 Гц.

5.3. Передавачі - градуювання.

5.4. Прилади дозиметричні, які мають більше 5 датчиків - градуювання шкал.

5.5. Рентгенометри до 500 рентген/годину - градуювання шкал.

5.6. Шкали - градуювання з точністю не менше 2 х 10.