Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Формувальник ртутних випрямлячів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією формувальника ртутних випрямлячів 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, призначення та принцип робота ртутних випрямлячів середньої складності; будову, призначення та правила користування випробувальними стендами для попередніх вакуумних випробувань; норми натікання під час вакуумних випробувань; правила ведення журналів випробування; основи вакуумної техніки та електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Формує ртутні випрямлячі середньої складності. Складає електричну схему для відпалу та відпалює корпус вентиля. Переганяє (дистилює) ртуть у вентиль. Виконує попередні вакуумні випробування на натікання та після відпалу. Обслуговує випробувальні стенди. Веде журнал випробувань.

Приклади робіт
Випрямлячі ртутні запаяні - відкачування та вакуумні випробування у холодному стані. Вузли ртутного випрямляча - вакуумні випробування в холодному стані. Корпуси ртутних випрямлячів - відпал та вакуумні випробування.