Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник спалювання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника спалювання 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес спалювання рідких, твердих та газоподібних відходів хімічного виробництва, технологічні процеси утилізації енергії та сировини, будову установок і допоміжних механізмів; фізико-хімічні властивості відходів хімічних виробництв та застосовуваного палива; методи визначення оптимальних режимів горіння; будову, умови та способи застосування контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних систем регулювання та блокування; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес на особливо складних установках різних систем для роздільного та одночасного спалювання рідких, твердих та газоподібних відходів хімічних виробництв, які пов'язані технологічно з утилізацією теплової енергії та працюють на твердому, рідкому або газоподібному пальному. Вилучає відходи виробництва (розчин адипатів натрію) під час спалювання з сумішшю природного газу, повітря з одержанням розчину та кристалічної соди. Послідовно або паралельно запускає, виводить на режим та зупиняє різні системи. Запускає та зупиняє відцентрові вентилятори, димососи та насоси будь-якого типу. Регулює процес горіння, одержує готовий продукт, контролює якість продукції та її відвантаження. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму. Координує роботу з іншими цехами підприємства. Веде облік витрат пального, газів, які спалюються, відходів та готової продукції. Стежить за роботою основного і допоміжного устаткування. Перемикає живильні лінії та шибери, провадить профілактичний огляд установок спалювання та їх допоміжне устаткування та механізми. Бере участь у планово-запобіжному ремонті. Готує установки та їх допоміжне устаткування до ремонту, приймає з ремонту та готує їх до роботи. Обслуговує систему опалення. Керує роботою апаратників нижчої кваліфікації.