Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник спалювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника спалювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес спалювання рідких, твердих та газоподібних відходів хімічного виробництва, технологічні процеси утилізації енергії та сировини, будову установок і допоміжних механізмів; фізико-хімічні властивості відходів хімічних виробництв та застосовуваного палива; методи визначення оптимальних режимів горіння; будову, умови та способи застосування контрольно-вимірювальних приладів та автоматичних систем регулювання та блокування; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес на особливо складних установках різних систем для роздільного та одночасного спалювання рідких, твердих та газоподібних відходів хімічних виробництв, які пов'язані технологічно з утилізацією теплової енергії та які працюють на твердому, рідкому або газоподібному пальному. Послідовно або паралельно запускає, виводить на режим та зупиняє різні системи. Запускає та зупиняє відцентрові вентилятори, димососи та насоси будь-якого типу. Регулює процес горіння. Стежить за роботою основного і допоміжного устаткування. Перемикає живильні лінії та шибери, провадить профілактичний огляд установок спалювання та їх допоміжне устаткування та механізми. Бере участь у планово-запобіжному ремонті. Приймає установки та їх допоміжне устаткування з ремонту та готує їх до роботи.