Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник зміни цеху атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 4 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні і інші керівні матеріали, що регламентують правила будови та експлуатації устаткування цеху атомної електростанції; правила й норми радіаційної безпеки в процесі експлуатації атомних електростанцій; технічні вимоги до конструкції установок і систем, що забезпечують ядерну безпеку; основні техніко-економічні показники, теплову й електричну схему атомної електростанції; експлуатаційні характеристики і технологічні схеми основного й допоміжного устаткування цеху атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування цеху; призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики і блокування; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; посадові та виробничі інструкції оперативного персоналу цеху; план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення в разі радіаційної аварії; передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі забезпечення безпечної експлуатації атомної електростанції; основи економіки, організації виробництва, праці й управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво експлуатацією устаткування цеху атомної електростанції в зміні через підлеглий йому оперативний персонал; забезпечує надійну, безпечну і економічну роботу устаткування цеху атомної електростанції. Керує і бере участь у проведенні перемикання в схемах устаткування цеху. Забезпечує своєчасний пуск і зупинку основного й допоміжного устаткування цеху, зміну режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт, введення до експлуатації після ремонту. Проводить допуск ремонтного персоналу до робіт на устаткуванні і готує місце для цих робіт відповідно до вимог правил безпечного ведення робіт, радіаційної безпеки; після закінченні робіт приймає робоче місце. Контролює підтримання встановлених параметрів на основному устаткуванні цеху, перевірку систем безпеки. Відповідно до графіка проводить обходи і огляди устаткування та робочих місць, виявляє дефекти устаткування для подальшого усунення їх ремонтним персоналом, а у разі можливості усуває їх силами персоналу своєї зміни. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, виробничих інструкцій та програм під час проведення випробувань устаткування і підготовці робочих місць для проведення робіт на устаткуванні цеху. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах бере участь в їх локалізації і ліквідації, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування цеху. Бере участь у проведенні протиаварійного і протипожежного тренування, у перевірці знань підлеглого персоналу, атестації робочих місць. Проводить оперативні наради зміни цеху. Веде оперативну документацію. Бере участь у комісіях з розгляду порушень в роботі устаткування.