Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник керівника закладу забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю закладу у межах делегованих йому керівником закладу повноважень. У разі відсутності керівника закладу виконує його обов`язки. Організує та координує діяльність підрозділів закладу відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Забезпечує виконання покладених на заклад завдань, визначає ступінь відповідальності особового складу закладу, його структурних підрозділів у межах наданих повноважень. Розробляє та подає на розгляд керівника закладу пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи у підконтрольній сфері. Бере участь у підготовці проекту плану роботи закладу. Несе особисту відповідальність за організацію та виконання покладених на заклад завдань, організовує та контролює підготовку звітів про діяльність закладу. Керує у межах наданих повноважень розробкою проектів комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери діяльності закладу. Забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у сфері діяльності закладу, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення. За дорученням керівника закладу розглядає особисто або забезпечує вчасний та якісний розгляд особовим складом закладу звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій з питань, що належать до компетенції закладу, готує за результатами розгляду проекти відповідей та/або рішень. Вживає заходів щодо зміцнення дисципліни та запобігання надзвичайним подіям і правопорушенням серед особового складу закладу, виявляє та усуває їх причини. Забезпечує дотримання особовим складом закладу вимог чинного законодавства, правил внутрішнього розпорядку, дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби. Удосконалює особисту підготовку та підготовку особового складу закладу. Здійснює контроль за веденням у закладі діловодства, збереженням документів відповідно до чинного законодавства. Виконує інші завдання керівника закладу і керівництва Держспецзв’язку з питань службової діяльності.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.