Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Машиніст очищувальних машин 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: режим сепарування; види сепарованих продуктів та особливості їх властивостей; будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування; вимоги до якості сепарування; способи рівномірного подавання продукту на сепарування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес сепарування рідких продуктів під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації. Веде процес сепарування зернових сумішей методом відокремлення від зернин основної культури одного з видів домішок (сміття) легкої ваги: полови, обрізків соломи, пилу, частково дрібного насіння бур'яну; довгих (вівсюг) або коротких (кукіль); великих, дрібних важких та дрібного плюсклого і битого зерна на найпростіших машинах: сепараторах, трієрах, віялках і т.п. Рівномірно подає продукт на машину вручну або за допомогою транспортних пристроїв. Контролює процес сепарування органолептично. Промиває продукт. Під час сепарування рідких продуктів: перекачує, регулює, подає воду, рідкий продукт на сепаратори. Відбирає проби. Вивантажує відсепарований продукт і транспортує його на наступну переробку. Прибирає відходи. Миє, чистить, змащує, пропарює устаткування.