Інструкція для посади "Машиніст очищувальних машин 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст очищувальних машин 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - режим сепарування;
      - види сепарованих продуктів та особливості їх властивостей;
      - будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування;
      - вимоги до якості сепарування;
      - способи рівномірного подавання продукту на сепарування.

1.4. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес сепарування рідких продуктів під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації.

2.2. Веде процес сепарування зернових сумішей методом відокремлення від зернин основної культури одного з видів домішок (сміття) легкої ваги: полови, обрізків соломи, пилу, частково дрібного насіння бур'яну; довгих (вівсюг) або коротких (кукіль); великих, дрібних важких та дрібного плюсклого і битого зерна на найпростіших машинах: сепараторах, трієрах, віялках і т.п.

2.3. Рівномірно подає продукт на машину вручну або за допомогою транспортних пристроїв.

2.4. Контролює процес сепарування органолептично.

2.5. Промиває продукт.

2.6. Під час сепарування рідких продуктів: перекачує, регулює, подає воду, рідкий продукт на сепаратори.

2.7. Відбирає проби.

2.8. Вивантажує відсепарований продукт і транспортує його на наступну переробку.

2.9. Прибирає відходи.

2.10. Миє, чистить, змащує, пропарює устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст очищувальних машин 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.