Інструкція для посади "Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста обшпарювального агрегата 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес оброблення та обшпарювання тіста;
      - методи визначення готовності сформованих тістових заготовок до обшпарювання та випікання;
      - будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес обшпарювання тістових заготовок.

2.2. Регулює роботу обшпарювального агрегата, встановлює в нього касети.

2.3. Укладає касети з напівфабрикатами на вагонетки або транспортер.

2.4. Укладає звільнені від бубликових виробів листи в пруфер або на вагонетку.

2.5. Завантажує тістові кільця в обшпарювальний котел.

2.6. Спостерігає і контролює процес обшпарювання.

2.7. Вивантажує заготовки і розкладає їх на столі або дошках, листах, касетах.

2.8. Надає заготовкам необхідної форми.

2.9. Посипає маком, кмином, сіллю.

2.10. Встановлює дошки, листи, касети із заготовками на стелажі, вагонетки або передає на підсушування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст обшпарювального агрегата 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.