Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника холодноштампувального устаткування 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та кінематичні схеми устаткування, яке обслуговує, взаємодію механізмів автоматичних, напівавтоматичних ліній та пресів-автоматів; будову штампів, спеціальних та універсальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту, які застосовує; будову однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність та точність позиціювання; систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям понад 1 до 3 МН для холодного штампування різної складності деталей та виробів, а також преси зусиллям понад 3 до 10 МН для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів. Налагоджує двоударні холодновисадні та гайкопросічні автомати для висаджування заготовок болтів, заклепок, гвинтів та інших виробів, які мають циліндричні головки, головки з вусом або квадратні підголовки. Складає, розбирає, установлює та налагоджує вирубні, витяжні та згинальні штампи середньої складності та випробовує після налагодження. Підналагоджує автоматичні, напівавтоматичні лінії та прес-автомати для холодного штампування різної складності деталей та виробів з металу різного профілю. Забезпечує безперебійну роботу лінії. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.