Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника холодноштампувального устаткування 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, способи перевірки на точність та будову устаткування, яке обслуговує; заходи налагодження пресів та автоматів, які обслуговує; конструкцію та способи установлення всіляких штампів та пристроїв; технічні вимоги до деталей, які виробляються на обслуговуваних пресах; конструктивні особливості штампів, які ремонтує; принципові електросхеми устаткування, яке обслуговує; будову різних промислових маніпуляторів; принцип роботи автоматичних засобів контролю та схем вмикання в мережу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям понад 3 до 10 МН для штампування різної складності деталей та виробів, а також преси зусиллям понад 10 МН для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів. Налагоджує багатоударні холодновисадні та гайкопросічні автомати та автомати з програмним керуванням. Налагоджує багатопозиційні, комбіновані, калібрувальні холодновисадні автомати для висаджування складних виробів. Налагоджує спеціальні гідравлічні преси для витягування деталей з металевих заготовок. Складає, розбирає та налагоджує витяжні, вирубні, просічні, формувальні, комбіновані та згинальні складні штампи та випробовує після налагодження. Налагоджує калібрувальні, правильні, гострильні та волочильні верстати та стани. Налагоджує автоматичні, напівавтоматичні лінії та преси-автомати та автомати з програмним керуванням для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів з металу різного профілю. Виконує пробне оброблення деталей та здає їх ВТК. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.