Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та правила налагодження устаткування, яке обслуговує, штампів і пристроїв, які застосовує; прийоми налагодження пресів та автоматів та способи установлення штампів; технічні вимоги до виробів, які виготовляються; призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту, спеціальних та універсальних пристроїв; правила застосування охолоджувальних та мастильних матеріалів; допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує ексцентрикові, фрикційні та кривошипні преси зусиллям до 1 МН для холодного штампування деталей та виробів різної складності, а також преси зусиллям понад 1 до 3 МН для холодного штампування простих та середньої складності деталей та виробів. Налагоджує одноударні холодновисадні, гайкопросічні, цвяхові та універсальні згинальні автомати та преси, автомати висаджування заклепок, гвинтів, шурупів та інших виробів. Налагоджує відрізні верстати, прес-ножиці, віброножиці та інші ножиці. Складає, розбирає, установлює та налагоджує прості вирубні та проколювальні штампи та випробовує після налагодження. Регулює швидкості конвеєрів лакувальних машин. Визначає придатність штампів до роботи. Проводить інструктаж штампувальників дільниці, яку обслуговує. Бере участь у поточному ремонті устаткування.