Категорія - Керівники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Майстер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази вищих офіційних органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту устаткування; організацію ремонтної служби на підприємстві, в цеху; систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування; перспективи технічного розвитку цеху й підприємства; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи й правила експлуатації устаткування цеху; організацію і технологію ремонтних робіт; методи монтажу, регулювання й налагодження устаткування; основи технології виробництва продукції цеху; порядок складання паспортів на обладнання, інструкцій з експлуатації, відомостей дефектів, специфікацій та іншої технічної документації; правила здавання устаткування в ремонт та приймання після ремонту; вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту та модернізації устаткування; передовий вітчизняний та світовий досвід ремонтного обслуговування на підприємстві; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує належний технічний стан і безперебійну роботу устаткування, своєчасне та якісне виконання планових ремонтів. Бере участь у складанні планів-графіків проведення ремонтів і профілактичних оглядів устаткування, складає дефектні відомості на виконання капітальних ремонтів. Встановлює та своєчасно доводить згідно із затвердженими планами й графіками планово-запобіжного ремонту виробничі завдання ремонтним бригадам і окремим робітникам, які не входять до складу бригад, та забезпечує їх виконання. Проводить виробничий інструктаж робітникам з питань експлуатації та ремонту устаткування та правил безпечного виконання робіт. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення строків їх виконання та зниження вартості, підвищення стійкості деталей та вузлів, запобігання браку та покращення якості ремонту устаткування. Впроваджує передові системи й методи ремонтних робіт, забезпечує максимальне використання виробничих потужностей та підвищення продуктивності праці. Вносить пропозиції про перегляд норм часу, сприяє освоєнню та виконанню їх робітниками з ремонту устаткування, підвищенню кваліфікації й технічного рівня робітників. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати дільниці, забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Бере участь у розслідуванні причин аварійного виходу устаткування з ладу та складанні заходів щодо їх усунення. Сприяє розповсюдженню передового досвіду та впровадженню раціоналізаторських пропозицій та винаходів. Бере участь у складанні заявок на матеріали та покупні вироби для ремонту й експлуатації устаткування цеху, забезпечує виготовлення вузлів і деталей, що необхідні для ремонту устаткування. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих робітників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої та трудової дисципліни. Бере участь у комісіях з атестації та періодичної перевірки знань робітників, які зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування. Контролює додержання робітниками правил і норм з охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.