Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Майстер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; організацію ремонтної служби на підприємстві; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування і правила його технічної експлуатації; технологію ремонтних робіт, технічні умови, інструкції з ремонту, монтажу та випробування устаткування; методи техніко-економічного і виробничого планування; господарський розрахунок; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду; чинні положення з оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування та планового ремонту устаткування. Бере участь в розробленні оперативних планів роботи. Встановлює згідно з планом виробничі завдання бригадам і окремим робітникам. Організовує працю на дільниці, впроваджує передові системи і методи ремонту. Забезпечує виконання планових завдань, максимальне використання виробничих потужностей і систематичне підвищення продуктивності праці робітників. Створює умови для освоєння та виконання норм кожним робітником, проводить виробничий інструктаж робітників. Вносить пропозиції про перегляд норм виробітку та розцінок. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення строків ремонтів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку та підвищення якості ремонту. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку раціоналізації та винахідництва. Контролює дотримання робітниками виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм з охорони праці. Подає пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих працівників, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої і трудової дисципліни. Організовує роботу з підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників. Веде виховну роботу в колективі.