Категорія - Фахівці |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Тренер з виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи у галузі фізичної культури і спорту: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативно-правові акти державних органів, методичні нормативні та інші керівні матеріали з питань навчально-спортивної роботи; перспективи і напрями розвитку фізичної культури в країні; ведення і оформлення документів, складання та формування звітів зі спортивної діяльності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Упроваджує в практику і розробляє в установленому порядку науково обґрунтовану систему підготовки спортсменів високого класу та спортивних резервів. Організовує і проводить спортивні заходи, а також бере участь в установленому порядку в державних міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах. Здійснює систематичний контроль за роботою тренерських кадрів з підготовки спортсменів високого класу і спортивних резервів. Розробляє перспективні плани розвитку видів спорту, положення про спортивні заходи, формує календарні плани змагань і навчально-тренувальних зборів. Забезпечує пропаганду, вивчає і узагальнює передовий досвід розвитку видів спорту та підготовки спортсменів високого класу, організовує його впровадження у практичну роботу спортивних організацій. Бере участь в організації і практичному здійсненні науково-методичної та дослідницької роботи з видів спорту. Здійснює координацію і керівництво роботою федерацій, тренерських рад, суддівських колегій з видів спорту.