Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічний процес приготування, регенерації та сушіння формувальних та стрижневих сумішей, формування, виготовлення стрижнів, заливання форм, вибивання, очищення та зачищення відливок, приготування фарб; схему трактів роздавання формувальних та стрижневих сумішей; будову і правила керування механізмами дільниць на автоматичному, індивідуальному та ремонтному режимах; схеми живлення електроустаткування, радіотелефонного і телевізійного зв'язку; будову та правила керування телевізійною апаратурою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес приготування, регенерації та сушіння формувальних та стрижневих сумішей, формування, виготовлення стрижнів, заливання форм, вибивання, очищення і зачищення відливок, приготування фарб та трактів роздавання формувальної та стрижневої сумішей на автоматах та автоматичних лініях за допомогою штурвальних кнопкових станцій пульта керування, розподільних щитів та телевізійних камер, видалених та ізольованих від дільниць ливарного виробництва. Стежить за роботою об'єкту, який контролює, за пневматичною схемою, світловою та звуковою сигналізацією. Здійснює взаємодію робіт на дільницях. Веде оперативний журнал.