Інструкція для посади "Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес приготування, регенерації та сушіння формувальних та стрижневих сумішей, формування, виготовлення стрижнів, заливання форм, вибивання, очищення та зачищення відливок, приготування фарб;
      - схему трактів роздавання формувальних та стрижневих сумішей;
      - будову і правила керування механізмами дільниць на автоматичному, індивідуальному та ремонтному режимах;
      - схеми живлення електроустаткування, радіотелефонного і телевізійного зв'язку;
      - будову та правила керування телевізійною апаратурою.

1.4. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес приготування, регенерації та сушіння формувальних та стрижневих сумішей, формування, виготовлення стрижнів, заливання форм, вибивання, очищення і зачищення відливок, приготування фарб та трактів роздавання формувальної та стрижневої сумішей на автоматах та автоматичних лініях за допомогою штурвальних кнопкових станцій пульта керування, розподільних щитів та телевізійних камер, видалених та ізольованих від дільниць ливарного виробництва.

2.2. Стежить за роботою об'єкту, який контролює, за пневматичною схемою, світловою та звуковою сигналізацією.

2.3. Здійснює взаємодію робіт на дільницях.

2.4. Веде оперативний журнал.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор-ливарник на автоматах та автоматичних лініях 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.