Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Плавильник металу та сплавів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника металу та сплавів 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості та будову плавильних печей різних типів та потужностей; будову підводок до печей електроенергії, палива та стисненого повітря; ливарні властивості та хімічний склад металів, які виплавляє; режими плавлення металу та заливання форм; розкислювачі та флюси, які використовує в плавках, їх властивості та валив на якість металу; властивості вогнетривких матеріалів, які застосовує для ремонту печей.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде плавку кольорових та дорогоцінних металів та їх сплавів в печах та горнах різної конструкції загальної місткістю понад 1 до 2 т. Веде плавки в печах та горнах різної конструкції загальної місткістю до 2 т різноманітних металів та їх сплавів з підвищеними вимогами до хімічного складу. Веде плавку чавуну в плавильних печах місткістю до 3 т. Веде плавку металу та сплавів для лиття за виплавлюваними моделями на високочастотних електропечах з різною місткістю тиглів. Складає шихту для різних металів та забезпечує правильне завантаження печей. Стежить за якістю металу, який виплавляє. Випускає з печі та розливає метал по формах та виливницях. Підігріває та рафінує метал. Стежить за станом печей та устаткування.