Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Плавильник металу та сплавів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника металу та сплавів 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: процес ведіння плавлення магнієвих, алюмінієвих, нікелевих та інших сплавів; хімічний склад компонентів, які входять в шихту, їх вплив на властивості сплавів; способи готування різних лігатур, модифікаторів та флюсів, які застосовуються в процесі виробництва металів та сплавів; способи запобігання зіткнення рідкого металу з повітрям та пічними газами у процесі плавлення та розливання металу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде плавку кольорових металів та їх сплавів та сплавів з підвищеними вимогами до хімічного складу в печах різних конструкцій загальною місткістю понад 2 до 6 т відповідно до встановлених режимів. Веде плавку чавуну в печах місткістю понад 3 до 6 т. Веде плавку дослідних сплавів в лабораторних умовах. Стежить за приготуванням, вивантаженням шихти та бере участь в завантаженні присаджувальних матеріалів та флюсів. Наводить та знімає шлак. Визначає готовність плавки, випускає та стежить за розливанням металу в форми.