Інструкція для посади "Плавильник металу та сплавів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плавильник металу та сплавів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника металу та сплавів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості та будову плавильних печей різних типів та потужностей;
      - будову підводок до печей електроенергії, палива та стисненого повітря;
      - ливарні властивості та хімічний склад металів, які виплавляє;
      - режими плавлення металу та заливання форм;
      - розкислювачі та флюси, які використовує в плавках, їх властивості та валив на якість металу;
      - властивості вогнетривких матеріалів, які застосовує для ремонту печей.

1.4. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде плавку кольорових та дорогоцінних металів та їх сплавів в печах та горнах різної конструкції загальної місткістю понад 1 до 2 т.

2.2. Веде плавки в печах та горнах різної конструкції загальної місткістю до 2 т різноманітних металів та їх сплавів з підвищеними вимогами до хімічного складу.

2.3. Веде плавку чавуну в плавильних печах місткістю до 3 т.

2.4. Веде плавку металу та сплавів для лиття за виплавлюваними моделями на високочастотних електропечах з різною місткістю тиглів.

2.5. Складає шихту для різних металів та забезпечує правильне завантаження печей.

2.6. Стежить за якістю металу, який виплавляє.

2.7. Випускає з печі та розливає метал по формах та виливницях.

2.8. Підігріває та рафінує метал.

2.9. Стежить за станом печей та устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плавильник металу та сплавів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.