Категорія - Фахівці |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Лаборант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: керівні, нормативні та довідкові матеріали, що стосуються тематики роботи; методи проведення аналізів, випробувань та інших видів досліджень; чинні стандарти й технічні умови на розроблювальну технічну документацію, порядок її оформлення; лабораторне обладнання, контрольно-вимірювальну апаратуру та правила її експлуатації; методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт; основи економіки, організації праці й виробництва, правила експлуатації обчислювальної техніки; основи законодавства про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує лабораторні аналізи, випробування, виміри та інші види робіт під час проведення досліджень і розробок. Бере участь із збирання та оброблення матеріалів у процесі досліджень відповідно до затвердженої програми роботи. Стежить за справним станом лабораторного обладнання, здійснює його налагодження. Готує обладнання (прилади, апаратуру) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання відповідно до розроблених інструкцій та іншої технічної документації. Бере участь у виконанні експериментів, здійснює необхідні підготовчі та допоміжні операції, проводить спостереження, знімає показання приладів, веде робочі журнали. Забезпечує співробітників підрозділу необхідним для роботи обладнанням, матеріалами, реактивами тощо. Обробляє, систематизує і оформляє відповідно до методичних документів результати аналізів, випробувань, вимірів, веде їх облік. Проводить вибірку даних з літературних джерел, реферативних та інформаційних видань, нормативно-технічної документації відповідно до встановленого завдання. Виконує різні обчислювальні та графічні роботи, пов'язані із проведеними дослідженнями та експериментами. Бере участь у складанні та оформленні технічної документації з виконаних робіт.