Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Оглядач політичний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань культури та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію створення телевізійних програм та радіопрограм; методи роботи в кадрі (перед мікрофоном); основи техніки мовлення; літературне редагування; основи авторського та трудового законодавства, економіки, організації праці; нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує проблемні теле-, радіоматеріали з питань внутрішнього та міжнародного життя. Виступає з аналізом поточних подій сучасного життя в Україні та за кордоном, дає їм всебічну оцінку. Виїздить на місця для висвітлення подій як спеціальний кореспондент. Формує концепцію телебачення (радіомовлення) із певної тематики, а також основних напрямів розвитку громадсько-політичного мовлення. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення. Організовує виступи українських та зарубіжних політичних, державних і громадських діячів, проводить інтерв'ю, бесіди тощо. Виступає як ведучий теле-, радіомостів, у разі потреби веде прямі трансляції та репортажі. Формує, розширює та оновлює авторський актив. Замовляє штатним та позаштатним авторам матеріали, у процесі роботи з авторами надає їм творчу допомогу з підготовки матеріалів для телевізійних програм, радіопрограм, консультує авторів щодо висвітлювання проблем, структури та змісту матеріалів. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками. Організовує та підтримує зворотний зв'язок з теле-, радіоаудиторією. Сприяє підвищенню кваліфікації молодих журналістів. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів. Бере участь у розробленні та створенні спільних теле-, радіопрограм із зарубіжними партнерами.