Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Оглядач періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує на високому літературному й професійному рівні оглядові загальні, тематичні, інформаційно- чи аналітико-публіцистичні матеріали з питань внутрішньої і зовнішньої політики держави, міжнародного життя науки, культури тощо для опублікування в періодичному виданні. Висвітлює гострі проблеми суспільно-політичного характеру. Здійснює ґрунтовний аналіз й осмислення системи подій та фактів у часових і просторових рамках, дає їм всебічну оцінку. Виїздить як спеціальний кореспондент на місця подій. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва. Виконує роботу з оцінювання якості підготовлених авторами до опублікування текстових матеріалів: їх журналістського, художнього рівня, культури мови. Редагує матеріали авторів, відповідає за достовірність інформації, додержання етики та норм громадської моралі. Розробляє концепцію певного тематичного розділу, подає пропозиції щодо структури та змісту викладення матеріалу, сприяє його ідейній спрямованості й публіцистичній оригінальності. Бере інтерв'ю у відомих українських та зарубіжних політиків, діячів науки й культури. Пропонує художньо-ілюстративне оформлення текстового матеріалу. Налагоджує постійні контакти з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками. Працює з читацькою аудиторією. Здійснює огляд матеріалів, що ґрунтуються на фактах з надісланих до редакції листів, дає їм певну оцінку, готує редакційні узагальнення, висновки, відповіді авторам листів. Сприяє підвищенню кваліфікації молодих журналістів. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.