Інструкція для посади "Оглядач політичний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оглядач політичний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань культури та інформації;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи органів вищого рівня, що регламентують діяльність теле-, радіомовлення;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення);
      - технічні засоби та технологію створення телевізійних програм та радіопрограм;
      - методи роботи в кадрі (перед мікрофоном);
      - основи техніки мовлення;
      - літературне редагування;
      - основи авторського та трудового законодавства, економіки, організації праці;
      - нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Оглядач політичний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оглядач політичний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оглядач політичний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оглядач політичний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує проблемні теле-, радіоматеріали з питань внутрішнього та міжнародного життя.

2.2. Виступає з аналізом поточних подій сучасного життя в Україні та за кордоном, дає їм всебічну оцінку.

2.3. Виїздить на місця для висвітлення подій як спеціальний кореспондент.

2.4. Формує концепцію телебачення (радіомовлення) із певної тематики, а також основних напрямів розвитку громадсько-політичного мовлення.

2.5. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення.

2.6. Організовує виступи українських та зарубіжних політичних, державних і громадських діячів, проводить інтерв'ю, бесіди тощо.

2.7. Виступає як ведучий теле-, радіомостів, у разі потреби веде прямі трансляції та репортажі.

2.8. Формує, розширює та оновлює авторський актив.

2.9. Замовляє штатним та позаштатним авторам матеріали, у процесі роботи з авторами надає їм творчу допомогу з підготовки матеріалів для телевізійних програм, радіопрограм, консультує авторів щодо висвітлювання проблем, структури та змісту матеріалів.

2.10. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками.

2.11. Організовує та підтримує зворотний зв'язок з теле-, радіоаудиторією.

2.12. Сприяє підвищенню кваліфікації молодих журналістів.

2.13. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм, готує відповіді авторам листів.

2.14. Бере участь у розробленні та створенні спільних теле-, радіопрограм із зарубіжними партнерами.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оглядач політичний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оглядач політичний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оглядач політичний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оглядач політичний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оглядач політичний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оглядач політичний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оглядач політичний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оглядач політичний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оглядач політичний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оглядач політичний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оглядач політичний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оглядач політичний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оглядач політичний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оглядач політичний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оглядач політичний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оглядач політичний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.