Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову молотів, пресів, штампів, горизонтально-кувальних машин та однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність і точність позиціювання; основні властивості оброблюваних металів та температуру їх нагрівання, яка вимагається; конструкцію застосовуваних штампів, способи їх установлення; допуски і припуски на кування, штампування деталей, які виготовляються; будову, призначення та умови застосування контрольно-вимірювального інструменту та приладів; взаємодію механізмів автоматичних та напівавтоматичних ліній; правила та способи зачалювання вантажу на стропи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує і регулює роботу ковальських та штампувальних молотів з масою падаючих частин до 1,5 т, механічних та гідравлічних кувальних пресів зусиллям до 8 МН (800 тс), фрикційних та кривошипних пресів зусиллям до 3 МН (300 тс). Налагоджує, установлює та регулює роботу штампів на горизонтально-кувальних машинах і прес-форм для пресування виробів з металевих порошків на гідравлічних пресах зусиллям до 2 МН (200 тс). Підналагоджує автоматичні та напівавтоматичні лінії для гарячого штампування різної складності деталей та виробів. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Налагоджує ковальсько-штампувальні автомати. Підігріває штампи, бойки, матриці до температури, яка вимагається. Бере участь в роботі підготовчих змін з налагодження та переналагодження штампів, а також в поточному ремонті молотів, пресів і штампів. Виконує стропальні операції під час налагоджувальних робіт.