Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник науково-технічного сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Досвід роботи з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських у сфері криптографічного та технічного захисту інформації. Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України, Інституту, які регламентують здійснення навчального процесу у вищих навчальних закладах, нормативно-правові акти у сфері криптографічного та технічного захисту інформації та збереження державної таємниці, Дисциплінарний статут; порядок складання та оформлення документів з організації роботи сектору; інструкцію з діловодства в Інституті; профіль, спеціалізацію та особливості структури Інституту; ділові та морально-психологічні якості особового складу сектору науково-технічної роботи; вітчизняні та зарубіжні досягнення науки та технології у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; етику ділового спілкування та ведення переговорів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління та права; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає основні напрями та завдання діяльності сектору науково-технічної роботи. Здійснює безпосереднє керівництво науковою, науково-технічною та господарською діяльністю сектору з питань розробки, створення та впровадження сучасних засобів криптографічного та технічного захисту інформації. Організовує та здійснює планування, проведення, науково-організаційне супроводження та контроль наукової та науково-технічної діяльності Інституту, інформаційно-аналітичне забезпечення та звітність. Бере участь у здійсненні державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації на окремих об`єктах інформаційної діяльності. Організовує та здійснює експертизу нормативних документів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації; виховну роботу з особовим складом сектору, вивчає його ділові та морально-психологічні якості. Керує проведенням наукових досліджень за тематикою сектору, бере у них особисту участь. Здійснює контроль за забезпеченням сектору матеріально-технічними засобами. Організовує та бере участь у розробці, створенні та впровадженні сучасних засобів криптографічного та технічного захисту інформації. Бере участь у розробці річних і перспективних планів наукової роботи та узгодженні робочих програм науково-дослідних робіт за тематикою сектору науково-технічної роботи. Здійснює систематичний контроль за виконанням плану науково-дослідних робіт сектору, вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків. Контролює вивчення підлеглими керівних документів з режиму секретності. Організовує в установленому порядку взаємодію з іншими підрозділами та науковими закладами Держспецзв’язку, установами, організаціями та підприємствами інших міністерств та відомств з метою успішного виконання завдань, покладених на сектор. Організовує видавничу, винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, проведення науково-технічних конференцій, семінарів та нарад за профілем роботи сектору. Здійснює підбір інформації щодо сучасних засобів та систем захисту інформації, проводить її аналіз та, за необхідності, використовує її при виконанні науково-дослідних та інших робіт.

Спеціалізація
Має право: уточнювати та конкретизувати наукові завдання щодо наукових досліджень за тематикою сектору; проводити заняття у вищих навчальних закладах України, керувати дипломним та курсовим проектуванням курсантів (слухачів) Інституту; вирішувати у встановленому порядку питання про взаємодію фахівців сектору з представниками органів Держспецзв’язку, установ, організацій та підприємств з питань, що пов’язані з напрямами діяльності сектору, виконанням спільних проектів; вносити пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності сектору та преміювання особового складу сектору науково-технічної роботи за результатами його діяльності.