Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник устаткування й агрегатів у термообробленні 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та режим роботи нагрівальних печей, установок СВЧ, електролітних установок, ціанистих та соляних ванн, однотипних промислових маніпуляторів; правила перевірки маніпуляторів на працездатність і точність позиціювання; правила зберігання та поводження з хімікатами; режими термічного оброблення деталей та виробів; властивості гартувальних рідин (розчинів).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує і регулює нагрівальні печі, агрегати термічних печей, не більше двох блоків, і установок СВЧ різних типів і систем відповідно до режиму, установленого технологічного процесу. Настроює, коректує електролітні установки циклічної та безперервної дії, ціанисті та соляні ванни всіх систем та інше устаткування, яке застосовується під час термооброблення, заправляє ванни хімікатами (розчинами) згідно з технологічним процесом. Налагоджує захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Перевіряє правильність роботи контрольно-вимірювальних приладів. Установлює та змінює пристрої.