Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник устаткування й агрегатів у термообробленні 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника устаткування й агрегатів у термообробленні 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову складних установок, однорядних автоматичних ліній для термічного оброблення деталей та виробів, їх кінематичні та електричні схеми; будову перетворювачів установок СВЧ; будову різних промислових маніпуляторів (роботів); правила підготовки СВЧ та інших установок до роботи; режими термооброблення деталей та виробів зі сталі різних марок; контрольні апарати та прилади; самописні апарати, термопари, оптичні пірометри тощо; способи визначення якості термічного оброблення деталей та виробів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує і регулює групи ліній нагрівальних печей, агрегатів термічних печей, більше двох блоків різних конструкцій, установки СВЧ різних типів і потужностей, які оснащені автоматичними та напівавтоматичними пристроями. Регулює та готує до роботи багатомісні, механізовані та електрифіковані електролітні установки для різного виду термічного оброблення деталей та виробів. Налагоджує і регулює однорядні автоматичні лінії термічного оброблення. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням. Налагоджує, регулює і готує до роботи гартувальні преси, інструмент для гартування великих та складних деталей та холодильні установки. Регулює установки для одержання режимів, передбачених технологічним процесом.