Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер гірничий дільниці рекультивації земель", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; чинне законодавство з охорони природи та навколишнього середовища (довкілля); технологію гірничого виробництва; технічні характеристики, будову й правила технічної експлуатації обладнання дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; порядок тарифікації робіт і робітників, норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних завдань за обсягом рекультивації земель, виконання встановлених техніко-економічних показників виробництва; дотримання технічних умов під час виконання робіт; ефективне використання обладнання та безаварійну роботу машин і механізмів; своєчасне доведення виробничих завдань до бригад та окремих робітників; бракування й облік виконаних робіт; економні витрати запасних частин, енергії та збереженість матеріальних цінностей; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; достовірне і своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконану за зміну роботу. Здійснює: огляд робочих місць, раціонально розставляє робітників по місцях робіт; заходи щодо вдосконалення організації праці та виробництва, поліпшення використання робочого часу, ліквідації браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт. Бере участь: у з'ясуванні причин аварій та нещасних випадків; у визначенні обсягів робіт з рекультивації земель; у перегляді норм виробітку та присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці. Проводить інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил технічної експлуатації обладнання і приладів дільниці. Контролює: стан машин і механізмів, засобів технічної безпеки та протипожежного захисту; наявність необхідного запасу матеріалів, дотримання правил і норм охорони праці при веденні робіт. Веде встановлену документацію, звітність.