Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер гірничий дільниці розкривної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва розрізу, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва на розрізі; технічні характеристики, будову й правила експлуатації гірничого обладнання дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці; промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних завдань з проведення розкривних робіт; дотримання технології виробництва, технічних умов на виконання робіт; підвищення продуктивності праці зайнятих на дільниці робітників; ефективне використання, збереженість обладнання та безаварійну роботу машин і механізмів; своєчасне видавання завдань робітникам зміни; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; економну витрату запасних частин, матеріалів і збереженість матеріальних цінностей; достовірне й своєчасне подання встановленої первинної документації, рапортів про виконані за зміну роботи. Здійснює: раціональне розставляння робітників по місцях робіт згідно з нарядом; заходи від браку, простоювань, зниження трудомісткості та собівартості робіт. Бере участь: у перегляді норм виробітку і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків. Проводить інструктаж робітників з протипожежної безпеки, безпечних методів ведення робіт; правил технічної експлуатації обладнання дільниць, дотримання технології виконання розкривних робіт.