Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вагранник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи вагранок, які обслуговує; способи регулювання ходу плавки; сорти чавунів для плавки у вагранці та їх властивості; номенклатуру шихтових матеріалів, флюсів та шлаку, їх основні властивості і вплив на якість чавуну; способи визначення температури рідкого чавуну; вимоги до палива та вогнетривких матеріалів; будову розливальних ковшів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде плавку у вагранках продуктивністю до 2 т/г. Очищає форми. Готує вагранки до плавлення. Регулює завалку шихти та палива залежно від ходу плавки. Розпалює вагранки. Веде плавку під керівництвом вагранника вищої кваліфікації у вагранках продуктивністю понад 2 до 5 т/г. Бере участь в ремонті вагранок. Прибирає шлак.