Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Вагранник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вагранника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову вагранок, які обслуговує, порядок завалки вагранок; технічні умови на шихтові матеріали і паливо; розміри паливних та металевих калош; вплив кисню на хід плавки; правила підключення подавання кисню; основи фізико-хімічних процесів, які відбуваються в процесі плавки, в межах робіт, що виконує; способи визначення готовності рідкого металу; способи модифікації і легування чавуну, правила набивання подини вагранок; основи знань з технології металів в межах робіт, які виконує; причини неполадок вагранок, які були виявлені в процесі плавки чавуну, і способи їх усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде плавку у вагранках продуктивністю понад 2 до 5 т/г. Веде плавку під керівництвом вагранника вищої кваліфікації в вагранках продуктивністю понад 5 до 8 т/г. Готує вагранки до плавки і випуску чавуну. Стежить за справним станом устаткування. Регулює дуття та стежить за станом фурм. Пускає і регулює подачу кисню в вагранку. Визначає за зламом проби якість чавуну, що виплавляє. Регулює завалку шихтових матеріалів залежно від ходу плавки. Модифікує та легує чавун під керівництвом майстра. Стежить за станом вагранок та розливальних ковшів. Заміняє балони під час кисневого дуття.