Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Машиніст млина 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста млина 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову механізованих млинових установок та устаткування, яке обслуговує; режими роботи; способи підналагодження устаткування; марки сировини та напівфабрикатів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує свинцевий порошок для акумуляторного виробництва та розмелює сировину і напівфабрикати, які йдуть на готування агломератних мас у елементному виробництві в механізованих млинових установках різної конструкції. Розігріває млинову установку до визначеної температури. Завантажує сировину та напівфабрикати до заданого рівня за допомогою транспортерних стрічок. Регулює швидкість оберту барабану. Збирає свинцевий порошок у накопичувальну тару та транспортує. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує. Веде записи в журналі.