Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випарювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог де стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; суть і методи технологічного процесу випарювання; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес підігрівання аміаку, азотної кислоти, їх нейтралізації, донейтралізації розчину аміачної селітри аміаком, випарювання розчину, амселітри, уловлювання аміаку із розчину аміачної селітри з сокової пари із парогазової суміші. Перевіряє повноту реакції нейтралізації азотної кислоти аміаком, концентрацію розчину аміачної селітри, донейтралізації розчину аміачної селітри шляхом проведення контрольних аналізів. Стежить за роботою абсорбційної системи.