Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випарювання 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: фізико-хімічні основи, суть технологічного процесу випарювання; технологічну схему отримання аміачної селітри; фізико-хімічні основи технологічного процесу отримання сечовини; будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні і технологічні властивості розчину аміачної селітри; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес багаторазового випарювання (або останніх його стадій) у багатокорпусних випарних апаратах, які працюють під тиском вище атмосферного, або під вакуумом; або веде процес випарювання під вакуумом лабільних органічних речовин; або веде процес випарювання розчину аміачної селітри; або веде процес випарювання гідролізної сірчаної кислоти під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Очищає розчини від шкідливих домішків нейтралізацією, продуванням парою або стиснутим повітрям, устоюванням, фільтрацією або іншими засобами. Рівномірно подає розчини заданої температури та концентрації довипарних апаратів, дозує додатки. Стежить за рівнем розчинів в апаратах; обігріває апарати різними нагрівними агентами; уловлює та видаляє пари. Контролює та регулює концентрації розчинів, вакуум, тиск, навантаження по апаратах, температуру, подавання розчинів та інші показники процесу дистанційно або автоматично за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, результатами аналізів та візуального спостереження. Переходить з автоматичного керування процесом на ручне дистанційне і навпаки. Веде періодичний контроль за роботою випарних апаратів, парозволожувальної установки, конденсаторів, ежекторів та іншого устаткування, яке обслуговується. Пускає та зупиняє насоси. Готує устаткування і контрольно-вимірювальні прилади до ремонту, контролює ремонт устаткування. Виконує простий ремонт устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та комунікацій.