Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії хімічних виробництв
Інструкція для посади "Апаратник випарювання 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог де стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, яка обслуговується; будову, принцип роботи основного і допоміжного устаткування; схему арматури та комунікацій; фізико-хімічні і технологічні властивості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; суть і методи технологічного процесу випарювання; призначення та правила користування контрольно-вимірювальними приладами; технологічний режим і правила регулювання процесу; правила відбору проб; методику проведення аналізів; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес багатостадійного випарювання, який провадиться під вакуумом. Веде безперервний технологічний процес випарювання гідролізної сірчаної кислоти на установці, процес випарювання щолоків, багаторазового випарювання дріжджевої суспензії з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації. Контролює та регулює температуру в апараті у вузьких межах, навантаження на подаванні свіжої та видаленні концентрованої кислоти, охолодження сірчаної кислоти у теплообміннику, режим випарювання. Підбирає режим випарювання відповідно до навантаження, веде процес "визрівання" суспензії. Підбирає режим горіння у заглибних пальниках відповідно до змін співвідношень "повітря-газ". Запалює пальники. Переводить керування режимом з ручного на автоматичне. Змінює режим горіння залежно від тривалості служби пальників. Пускає та зупиняє насоси. Обслуговує автоматичні регулятори з застосуванням фотоелементних та інших датчиків, випарні апарати, пальники, ерліфт, компресори, насоси, теплообмінники, ежектори, конденсатори, плавопроводи, газопроводи, сепаратори. Готує устаткування до ремонту.