Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гідрочистильник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи знань про будову гідрокамер та брандспойтів; способи укладання відливок, поковок та штампованих деталей в гідрокамери.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очищує прості та середньої складності відливки від відпрацьованої суміші, пригару тощо під керівництвом гідрочистильника вищої кваліфікації. Виконує окремі нескладні операції під час чищення відливок та виливниць. Транспортує, підбирає однорідні відливки та вкладає їх в гідрокамери. Кантує відливки, поковки та штамповані деталі в процесі очищення. Вивантажує відливки, поковки та штамповані деталі з гідрокамер. Очищає відстійники і прибирає робоче місце.