Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гідрочистильник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гідрочистильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи гідрокамер; правила визначення тиску струменя; будову соплових пристроїв та напірних шлангів; прийоми та способи вилучення відпрацьованої суміші зі стінок та з порожнин відливок та стрижнів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Очищає прості та середньої складності відливки від землі, пригару тощо зі стінок, порожнин та стрижнів за допомогою гідромоніторів та брандспойту під тиском 12 МПа (120 атм). Вивантажує відливки з гідрокамер. Вилучає каркаси, рамки, гачки та холодильники після очищення.