Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Заварник відливок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією заварника відливок 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: різні способи наплавлення відливок рідким чавуном, заправлення епоксидними та іншими смолами; ливарні та механічні властивості чавуну, смол; внутрішні напруги, що виникають в металі відливка під час нагрівання і наплавлення, заходи їх усунення; способи ізоляції місць відливок, які не підлягають нагріванню; методи та режими нагрівання, охолодження та випалювання заварених складних відливок.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Наплавляє рідким чавуном, заправляє епоксидними та іншими смолами та плазмовим напилюванням раковини, тріщини, виправляє брак наварюванням у відливках масою до 20 т; які підлягають механічному обробленню та мають виступи різної товщини. Нагріває та охолоджує відливки та наплавлені місця.