Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Заварник відливок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи знань про ливарні та механічні властивості чавуну, про види та властивості смол; температуру рідкого металу і смол для наплавлення; вимоги до місця, яке заварює; основні способи наплавлення та наварювання відливок рідким чавуном; закладання епоксидними та іншими смолами; способи стропування, підіймання та переміщення відливок; будову лійок та зливних жолобів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Наплавляє рідким чавуном, заправляє епоксидними та іншими смолами раковини, тріщини та виправляє брак наварюванням у відливках, які не підлягають механічному обробленню. Виготовляє форми для наварювання відсутніх частин відливок. Нагріває відливки з ізолюванням частин або місць, які не підлягають нагріванню. Наплавляє та наварює відливки, які підлягають механічному відрубуванню, під керівництвом заварника відливок вищої кваліфікації. Регулює охолодження відливок та заварених місць.