Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на дифузійно-зварювальних установках 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією зварника на дифузійно-зварювальних установках 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову окремих вузлів устаткування та правила їх підналагодження; технологічний процес дифузійного зварювання та прийоми виконання його етапів; основні відомості з експлуатації вакуумної техніки; будову та правила обслуговування вакуумних, аргонних та інших систем устаткування; способи регулювання режимів зварювання; контрольно-вимірювальні прилади з контролю режимів зварювання, відкачування, температури, подавання газів; правила читання креслень середньої складності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Зварює на дифузійно-зварювальних установках прості та середньої складності вузли та деталі з металів та сплавів в різних сполученнях, які підлягають спеціальним випробуванням. Підбирає та підключає індуктори. Зварює в спеціальних печах конструкції типу стільникових панелей з заповнювачем площею від 0,2 до 1,2 кв.м. Продуває контейнери інертними газами, подає та регулює тиск в зоні зварювання, стежить за температурними режимами зварювання, підключає та відключає контейнери з виробами у вакуумній системі, установлює і знімає термопари; усуває течі контейнерів (іншими видами зварювання). Обслуговує відкачувальне устаткування, вакуумну систему та агрегати. Підналагоджує дифузійно-зварювальні установки та печі. Завантажує та вивантажує з печей контейнери з масою від 150 до 500 кг за допомогою підйомно-транспортних засобів.