Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Зварник на дифузійно-зварювальних установках 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принципи роботи установок, які обслуговує; призначення та правила керування системами нагрівання та продування під час зварювання; технологічний процес підготовки конструкцій зі стільниковим заповнювачем до дифузійного зварювання; основні властивості зварювальних матеріалів та види зварних з'єднань; правила читання простих креслень.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Зварює на дифузійно-зварювальних вакуумних установках прості та середньої складності деталі з однорідних металів і сплавів, які не підлягають спецвипробуванням. Зварює в спеціальних печах конструкції типу стільникових панелей з заповнювачем площею до 0,2 кв.м під керівництвом зварника вищої кваліфікації. Готує конструкції зі стільниковим заповнювачем з титанової фольги до дифузійного зварювання в спеціальних печах; знежирює, укладає стільникові блоки в контейнери на азотовані листи та фіксує їх технологічними компенсаторами. Стежить за налагодженими системами нагрівання та продування. Завантажує та вивантажує з печей контейнери з масою до 150 кг вручну за допомогою підйомно-транспортних засобів.