Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією насікальника терпугів, рашпілів та пилок 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила налагодження спеціальних насікальних верстатів різних типів; будову універсальних і спеціальних пристроїв; призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів; основні механічні властивості металів, які обробляє; правила заточування та установлення робочого інструменту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Насікає на спеціальних насікальних верстатах вузькі сторони лицьових (2-3 номерів насічок) терпугів всіх номерів і розмірів (плоских тупоносих та гостроносих, ножівкових). Насікає нижній зуб, а також вузькі сторони лицьових (2-3 номерів насічок) терпугів, вузькі сторони терпугів для заточування пил. Насікає рашпілі всіх профілів і розмірів. Заточує та доводить робочий інструмент за заданими геометричними параметрами. Перевіряє та виміряє геометрію насічки лицьових терпугів з застосуванням вимірювальних лінійок, кутомірів, шаблонів та оптичних приладів. Налагоджує верстати. Нарізає гребінками на спеціальних нарізних верстатах вузьку сторону основної насічки надфілів всіх розмірів і номери насічок, терпугів для заточування пил.