Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією насікальника терпугів, рашпілів та пилок 1 розряду - не менше 0,5 року

Знає та застосовує у діяльності: будову і принципи роботи спеціальних насікальних верстатів; будову найбільш розповсюджених пристроїв, простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; найменування та маркування металів, які обробляє.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Насікає на спеціальних насікальних верстатах вузькі сторони драчових (0-1 номерів насічок) терпугів (плоских тупоносих та гостроносих, ножівкових). Насікає нижній зуб драчових (0-1 номерів насічок) терпугів всіх профілів і розмірів та ножівкових полотен. Підналагоджує та регулює устаткування, яке обслуговує. Замінює пристрої та інструмент та визначає придатність їх до роботи. Нарізає гребінками на спеціальних нарізних верстатах допоміжні насічки надфілів усіх профілів та номерів насічки.